Quran nəzəri: Həyat yoldaşını seçmək üçün 5 meyar

Evlənmək istəyən cütlər həyat yoldaşını seçmək üçün Quranda qeyd olunan 5 meyara diqqət yetirməlidirlər:

  • İslam və iman. Həyat yoldaşını seçmək üçün ən vacib meyar İslam dinidir. Səadətə çatmaq üçün qadınla kişi bu mövzuda həmfikir və eyni əqidədə olmalıdır.

Quran buyurur: “Müşrik qadınlar iman gətirməyincə, onlarla evlənməyin. Əlbəttə, iman gətirmiş bir kəniz sizi heyran edən müşrik bir qadından daha xeyirlidir. Müşrik kişilər iman gətirməyincə, (mömin qadınları) onlara ərə verməyin. Əlbəttə, iman gətirmiş bir kölə, sizi heyran edən müşrik bir kişidən daha xeyirlidir. Onlar Oda çağırırlar. Allah isə Öz izni ilə Cənnətə və bağışlanmağa dəvət edir. O, Öz ayələrini insanlara bəyan edir ki, bəlkə, düşünüb ibrət alsınlar”. (Bəqərə surəsi 221)

  • İffət. Pak nəfs -paklıq tələb edər. İnsan mömin ailə sahibi olmaq istəyirsə, iffətli, təqvalı, imanlı zövcə ilə evlənməlidir.

Quran buyurur: “Murdar qadınlar murdar kişilərə, murdar kişilər isə murdar qadınlara, eləcə də təmiz qadınlar təmiz kişilərə, təmiz kişilər də təmiz qadınlara layiqdirlər. Bunlar iftiraçıların söylədiklərindən uzaqdırlar. Onları bağışlanma və bolluca ruzi gözləyir”. (Nura surəsi 26)

  • İbadət və təvazökarlıq.

Quran buyurub: “Əgər o sizə təlaq versə, ola bilsin ki, Rəbbi sizin yerinizə ona sizdən daha yaxşı zövcələr – Allaha təslim olan, mömin, itaətkar, tövbəkar, ibadət edən, oruc tutan, dul qadınlar və bakirə (qızlar) versin”. (Təhrim surəsi 5)

  • Saleh əməl.

Quran Buyurub: “Hər kim – kişi, yaxud qadın imanı olan halda yaxşı iş görsə, onu şübhəsiz, (dünyada) pak bir həyatla yaşadacaq və (axirətdə) mükafatlarını çox gözəl olan əməllərinin müqabilində verəcəyik”. (Nəhl surəsi 97).

  • Təqva.

Quran buyurub: “Ey insanlar! Şübhəsiz, Biz sizin hamınızı bir kişi və qadından (Adəm ilə Həvvadan) yaratdıq (və ya sizin hər birinizi bir ata və anadan yaratdıq) və sizi bir-birinizi tanıyasınız deyə böyük və kiçik qəbilələr etdik. (Odur ki, sizin aranızda irqi üstünlük yoxdur.) Həqiqətən, sizin Allah yanında ən hörmətliniz sizin ən pəhizkarınızdır. Həqiqətən, Allah çox bilən və xəbərdardır”. (Hucurat surəsi 13).

COPYRİGHT © 2022 AILE.GE

Share on facebook
Share on twitter
Share on skype
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

COPYRİGHT © 2022 AILE.GE